Страни, отговарящи на условията за e-Visa за Турция

Чуждестранни граждани, желаещи да пътуват до Турция за туристически или бизнес цели трябва или да кандидатства за редовна или традиционна виза или Електронно разрешение за пътуване, наречено Турция e-Visa. Докато получаването на традиционна виза за Турция включва посещение на най-близкото турско посолство или консулство, гражданите от отговарящи на условията държави могат да получат електронна виза за Турция, като попълнят проста онлайн Формуляр за кандидатстване за електронна виза в Турция.

Притежателите на паспорти на следните държави и територии могат да получат виза за Турция онлайн срещу такса преди пристигането. Продължителността на престоя за повечето от тези националности е 90 дни в рамките на 180 дни.

eVisa за Турция е важи за период от 180 дни. Продължителността на престоя за повечето от тези националности е 90 дни в рамките на период от шест (6) месеца. Турция Visa Online е a многократна виза.

Условна електронна виза за Турция

Притежателите на паспорти от следните държави имат право да кандидатстват за еднократна виза за Турция онлайн, на която могат да останат до 30 дни само ако отговарят на условията, изброени по-долу:

условия:

  • Всички националности трябва да притежават валидна виза (или туристическа виза) от една от шенгенските държави, Ирландия, САЩ или Обединеното кралство.

OR

  • Всички националности трябва да притежават разрешение за пребиваване от едно от шенгенските държави, Ирландия, САЩ или Обединеното кралство

Забележка: Не се приемат електронни визи (e-Visa) или разрешения за електронно пребиваване.

Моля, имайте предвид, че електронните визи или електронните разрешения за пребиваване, издадени от изброените региони, не са валидни алтернативи на турската електронна виза.

Притежателите на паспорти на следните държави и територии могат да получат виза за Турция онлайн срещу такса преди пристигането. Продължителността на престоя за повечето от тези националности е 90 дни в рамките на 180 дни.

eVisa за Турция е важи за период от 180 дни. Продължителността на престоя за повечето от тези националности е 90 дни в рамките на период от шест (6) месеца. Турция Visa Online е a многократна виза.

Условна електронна виза за Турция

Притежателите на паспорти от следните държави имат право да кандидатстват за еднократна виза за Турция онлайн, на която могат да останат до 30 дни само ако отговарят на условията, изброени по-долу:

условия:

  • Всички националности трябва да притежават валидна виза (или туристическа виза) от една от шенгенските държави, Ирландия, САЩ или Обединеното кралство.

OR

  • Всички националности трябва да притежават разрешение за пребиваване от едно от шенгенските държави, Ирландия, САЩ или Обединеното кралство

Забележка: Не се приемат електронни визи (e-Visa) или разрешения за електронно пребиваване.

Заявление за e-Visa Турция