Tyrkia e-Visa søknadsskjema

  1. 1. Send inn søknad online
  2. 2. Gå gjennom og bekreft betaling
  3. 3. Motta godkjent visum

Personopplysninger

*
Angi for- og mellomnavnet som vist i passet
*
Skriv inn etternavnet ditt nøyaktig som vist i passet ditt
Sørg for at det fulle navnet gitt nedenfor (inkluderer eventuelle mellomnavn) er på engelsk og samsvarer nøyaktig med navnet i passet ditt.

*
  • Vennligst skriv inn formålet med besøket ditt
*
*
*
*

Gyldighetsperioden for flyplasstransitvisum er 24 timer. Det er kun for å bruke flyplassen for transitt. Den gir på ingen måte rett til innreise til Turkiye.