Turkey e-Visa Mga Madalas Itanong

Anong mga hakbang ang kinakailangan upang makakuha ng Turkey e-Visa?

Ang Turkey e-Visas ay ibinibigay sa ilalim ng Ministry of Foreign Affairs ng Republic of Turkey. Ang Turkey electronic visa system ay tumutulong sa mga manlalakbay, travel agent, airline at iba pa na mag-aplay para sa Turkey visa. Sa Turkey, maaaring ipasok ng aplikante ang data ng kanilang pasaporte sa e-Visa system.

Kasunod nito, ang impormasyon ay sinusuri sa pamamagitan ng iba pang mga pinagmumulan ng data ng departamento upang matiyak ang katumpakan at pagiging napatotohanan nito. Ang e-Visa ay digitally linked sa pasaporte ng aplikante kapag ito ay tinanggap. Sa pagtanggi ng aplikasyon, ang nag-apela ay ire-refer sa isang kalapit na Turkish embassy o misyon.

Bago umalis dapat mo ring tiyakin na nagdadala ka ng ilang extra hard copy ng iyong Turkish e-Visa na mga kopya kung sakaling masira ang mga terminal sa imigrasyon.

Anong mga bansa ang bumubuo sa OECD?

Ang OECD ay binubuo ng ilang nasyonalidad sa mundo tulad ng Australia, Ireland, Italy, Austria, Israel, Belgium, Iceland, Canada, Hungary, Chile, Germany, Finland, Colombia, France, Costa Rica, Denmark, Czech Republic, Estonia, at Greece. Kasama dito ang paglahok ng mga bansang ito sa mga aktibidad na nagtataguyod ng kooperasyong pang-ekonomiya gayundin ng pag-unlad.

Maaari mo bang gamitin ang internasyonal na pasaporte sa halip na Turkey e-Visa para makapasok sa Turkey?

Para sa mga nabanggit na nakalistang bansa, ang mga mamamayan ay hindi nangangailangan ng Turkey e-Visa kung gusto nilang makapasok sa Turkey.

 • Alemanya
 • The Netherlands
 • Gresya
 • Turkish Republic ng Northern Cyprus
 • Belgium
 • Georgia
 • Pransiya
 • Luksemburgo
 • Espanya
 • Portugal
 • Italya
 • Liechtenstein
 • Ukraina
 • Malta
 • Switzerland

Ang mga mamamayan ng hindi nakalistang bansa ay nangangailangan ng valid Turkey e-Visa para pumasok.

Ano ang dapat na bisa ng mga sumusuportang dokumento?

Habang nag-aaplay para sa Turkey e-Visa, ang mga alituntunin para sa bisa ng mga sumusuportang dokumento ay nagsasaad na ang mga dokumentong iyon (visa o residence permit) ay dapat may bisa sa mismong sandaling ito kapag naabot mo ang hangganan ng Turkey. Samakatuwid, ang mga valid na hindi naipasok na single visa ay tatanggapin sa kondisyon na ang kanilang petsa ay sumasakop sa petsa kung kailan ka pumasok sa Turkey.

Kailangan ding linawin na ang mga visa na pinag-uusapan ay hindi kasama sa mga wastong dokumento na nagmumula sa mga bansang hindi OECD at hindi Schengen. Ang mga mambabasa na gustong matuto nang higit pa ay dapat bumisita sa Homepage ng Turkey e-Visa para sa karagdagang detalye.

Aling mga bansa ang pinapayagang magsumite ng visa application para sa Turkey e-Visa?

Ang mga may hawak ng pasaporte ng mga sumusunod na bansa at teritoryo ay maaaring makakuha ng Turkey Visa Online para sa isang bayad bago ang pagdating. Ang tagal ng pananatili para sa karamihan ng mga nasyonalidad na ito ay 90 araw sa loob ng 180 araw.

Ang Turkey eVisa ay wasto para sa isang panahon ng 180 araw. Ang tagal ng pananatili para sa karamihan ng mga nasyonalidad na ito ay 90 araw sa loob ng anim (6) na buwang yugto ng panahon. Ang Turkey Visa Online ay isang maraming entry visa.

May kondisyong Turkey eVisa

Ang mga may hawak ng pasaporte ng mga sumusunod na bansa ay karapat-dapat na mag-aplay para sa isang entry na Turkey Visa Online kung saan maaari silang manatili nang hanggang 30 araw lamang kung natutugunan nila ang mga kondisyong nakalista sa ibaba:

Kundisyon:

 • Ang lahat ng nasyonalidad ay dapat magkaroon ng wastong Visa (o isang Tourist Visa) mula sa isa sa Mga bansa sa Schengen, Ireland, Estados Unidos o United Kingdom.

OR

 • Ang lahat ng mga nasyonalidad ay dapat magkaroon ng isang Residence Permit mula sa isa sa Mga bansa sa Schengen, Ireland, Estados Unidos o United Kingdom

tandaan: Hindi tinatanggap ang mga electronic visa (e-Visa) o e-Residence permit.

Pakitandaan na ang mga electronic visa o electronic residency permit na ibinigay ng mga nakalistang rehiyon ay hindi wastong alternatibo sa Turkish e-visa.

Ang mga may hawak ng pasaporte ng mga sumusunod na bansa at teritoryo ay maaaring makakuha ng Turkey Visa Online para sa isang bayad bago ang pagdating. Ang tagal ng pananatili para sa karamihan ng mga nasyonalidad na ito ay 90 araw sa loob ng 180 araw.

Ang Turkey eVisa ay wasto para sa isang panahon ng 180 araw. Ang tagal ng pananatili para sa karamihan ng mga nasyonalidad na ito ay 90 araw sa loob ng anim (6) na buwang yugto ng panahon. Ang Turkey Visa Online ay isang maraming entry visa.

May kondisyong Turkey eVisa

Ang mga may hawak ng pasaporte ng mga sumusunod na bansa ay karapat-dapat na mag-aplay para sa isang entry na Turkey Visa Online kung saan maaari silang manatili nang hanggang 30 araw lamang kung natutugunan nila ang mga kondisyong nakalista sa ibaba:

Kundisyon:

 • Ang lahat ng nasyonalidad ay dapat magkaroon ng wastong Visa (o isang Tourist Visa) mula sa isa sa Mga bansa sa Schengen, Ireland, Estados Unidos o United Kingdom.

OR

 • Ang lahat ng mga nasyonalidad ay dapat magkaroon ng isang Residence Permit mula sa isa sa Mga bansa sa Schengen, Ireland, Estados Unidos o United Kingdom

tandaan: Hindi tinatanggap ang mga electronic visa (e-Visa) o e-Residence permit.

Ano ang dapat mong gawin kung wala kang Schengen visa?

Kung wala kang Schengen o OECD na ibinigay na visa sa iyo, maaaring kailanganin mo ang mga detalye tungkol sa kung paano pinapagana ng call center ng gobyerno ng Turkey ang online na aplikasyon para sa mga naturang visa. Maaari ka ring magpasya na gumawa ng visa application sa pinakamalapit na Turkish Embassy sa iyong rehiyon.

Maaari bang gamitin ng isa ang kanilang e-Visa para magtrabaho sa bansa?

Dapat tandaan na ang Turkish Electronic visa ay angkop lamang para sa mga turista o mga negosyante at hindi maaaring gamitin upang magtrabaho sa bansa. Kailangan mong makakuha ng regular na visa mula sa iyong lokal na Turkish embassy kung nais mong magtrabaho o mag-aral sa Turkey.

Kailan ka dapat mag-aplay para sa isang Turkey e-Visa nang maaga?

Ang Turkey Visa Application ay pinoproseso nang hindi mas maaga kaysa sa tatlong buwan bago ang iyong nakaplanong pag-alis. Ang lahat ng mga pagsusumite na ginawa bago noon ay ilalagay sa hold hanggang sa karagdagang abiso, pagkatapos nito ay makakatanggap ka ng isa pang komunikasyon na nagpapaalam sa iyo tungkol sa katayuan ng iyong aplikasyon.

Gaano katagal mananatiling wasto ang aking Turkish e-Visa?

Karaniwan, ang isang Turkey e-Visa ay may bisa sa loob ng 6 na buwan mula sa oras na dumating ka sa Turkey. Gayunpaman, dapat tandaan na ang tiyak na haba ng oras ay maaaring depende sa iyong pagkamamamayan. Dapat mayroong mga tiyak na detalye tungkol sa bisa ng e-Visa sa panahon ng proseso ng aplikasyon at sa talahanayan kung saan nakategorya ang mga ito para sa mga nasyonalidad.

Paano humihiling ng extension ng visa sa Turkey?

Upang simulan ang proseso para sa extension ng visa sa Turkey, kailangan mong sundin ang mga hakbang na ito:

 • Bisitahin ang tanggapan ng imigrasyon, himpilan ng pulisya, o embahada: Ang extension ng visa ay maa-access on site sa mga awtoridad ng bansa.
 • Magbigay ng mga dahilan para sa pagpapalawig: Ipapaliwanag mo ang mga dahilan kung bakit pinili mong patagalin ang iyong pananatili sa panahon ng proseso ng aplikasyon. Ang iyong mga motibasyon ay susuriin ng mga lokal na awtoridad depende sa iyong pagiging karapat-dapat para sa isang extension.
 • Mga pagsasaalang-alang sa nasyonalidad: Ang iyong extension ng visa ay depende sa uri, mga kundisyon kung saan kasama ang pag-apruba ng kanilang mga tuntunin o kung hindi man ay depende sa bansang pinagmulan.
 • Uri ng visa at paunang layunin: Ang extension ay may iba't ibang pamamaraan depende sa uri ng Turkish Visa na hawak at kung ito ay ibinigay bilang pag-endorso ng orihinal na dahilan ng pagbisita.
Gayunpaman, dapat tandaan na karamihan sa mga taong may hawak na Turkish visa ay hindi maaaring mag-apply online para sa mga extension ng visa. Nangangahulugan ito na dapat bumisita sa lokal na tanggapan ng imigrasyon, istasyon ng pulisya o embahada upang simulan ang proseso ng extension. Gayunpaman, palaging suriin sa naaangkop na awtoridad para sa tama at kamakailang impormasyon tungkol sa proseso ng pagpapalawig ng visa dahil maaaring magbago ang proseso.

Ano ang hitsura ng Turkish e-Visa?

Ang Turkey e-Visa ay ini-email bilang isang PDF file sa email address na ibinigay sa Turkey e-Visa Application form

Larawan ng Turkey eVisa

Maaari bang makakuha ng visa sa pagdating?

Maaaring makakuha ng visa sa pagdating kahit na napakaraming tao at potensyal na pagkaantala sa hangganan. Samakatuwid, inirerekomenda namin ang aming mga kliyente mag-apply ng visa online para maiwasan ang mga ganitong gulo.

Mayroon bang panganib sa paggamit ng site na ito upang makakuha ng electronic visa ng Turkey?

Sa simula, ang aming website ay tumutulong na sa mga turista sa loob ng maraming taon, mula noong 2002. Bukod dito, kinikilala at tinatanggap ng gobyerno ng Turkey ang mga aplikasyon na pinoproseso ng mga independiyenteng ahente ng serbisyo ng third-party na dalubhasa sa isang partikular na lugar ng kadalubhasaan.

Kumuha kami ng impormasyon na sapat para sa pagpoproseso ng aplikasyon at tinitiyak na ang data ay ginagamit lamang para sa kadahilanang iyon. Hindi rin namin ibinabahagi ang iyong data sa mga panlabas na partido, at ang aming gateway ng pagbabayad ay nakakatugon sa mga internasyonal na pamantayan para sa kaligtasan.

Ang aming website ay may mga testimonial mula sa aming mga nasisiyahang customer tungkol sa mga serbisyong ibinibigay namin.

Sa kasong iyon, kailangan kong malaman kung ano ang gagawin ko nang walang visa mula sa alinmang bansang miyembro ng OECD. Gayunpaman, kung wala kang visa mula sa alinmang estado ng miyembro ng OECD o Canada (hindi kasama ang United States of America) dapat kang makipag-usap sa call-center ng gobyerno ng Turkey (toll free 1800) para sa karagdagang tulong sa pagsusumite ng iyong kahilingan sa e-visa.

Kailangan ko ba ng visa para makabiyahe sa pamamagitan ng Turkey?

Hindi kinakailangan ang transit visa kung walang mga tawiran sa hangganan at manatili sa loob ng transit lounge ng airport mismo. Gayunpaman, kapag umaalis sa paliparan kailangan mong kumuha ng visa para sa Turkey.

Dapat ba akong pumunta sa Turkey sa isang tiyak na oras na nakasaad sa aking application form?

Hindi, ang visa ay magsisimulang maging valid mula sa petsa na iyong binanggit sa iyong aplikasyon. Kaya, maaari kang pumasok sa Turkey anumang oras sa loob ng tinukoy na panahon.

Sa oras ng pagsulat, ako ay nasa isang 15-oras na layover sa Turkey at gustong-gusto ko itong gastusin sa isang hotel. Kailangan ba ng visa?

Kung ang iyong ideya ay nangangailangan ng pag-alis mula sa Turkish airport at magpatuloy sa isang paninirahan, dapat munang kumuha ng visa. Gayunpaman, kung magpasya kang manatili sa transit lounge ng airport, hindi mo kailangan ng visa.

Papayagan ba ng aking electronic visa ang aking mga anak na makapasok sa Turkey?

Hindi, ang bawat tao na bumibisita sa isang bansa na nangangailangan ng Turkish e-visas ay dapat ding magbayad ng kanilang presyo. Gamitin ang data ng pasaporte ng iyong anak kapag nagsusumite para sa kanyang e-visa. Naaangkop ito anuman ang edad. Maaari kang mag-apply online o pumunta sa iyong pinakamalapit na Turkish embassy kung wala kang pasaporte ng iyong anak at makuha ang tamang visa.

Hindi printer friendly ang visa ng Turkey ko. Anong gagawin ko?

Sa kaso ng anumang problema sa oras ng pag-isyu ng iyong Turkey visa, maibabalik namin ito sa ibang format na hindi nangangailangan ng pag-print. Mangyaring makipag-ugnayan din sa aming serbisyo sa customer gamit ang online chat o email para sa karagdagang tulong. Maaari mo ring bisitahin ang aming site at matuto nang higit pa tungkol sa Turkey e-Visa.

May hawak akong resident permit sa Turkey. Dapat ba akong kumuha ng visa?

Maipapayo na kumunsulta sa iyong lokal na Turkish Embassy kung mayroon kang permit sa paninirahan para sa Turkey upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Bilang karagdagan, tandaan na nagbibigay lamang kami ng mga tourist visa.

Kung ang aking pasaporte ay may bisa nang wala pang 6 na buwan, maaari ba akong mag-aplay para sa Turkish tourist visa online?

Karaniwan, ang iyong pasaporte ay dapat na may bisa nang hindi bababa sa anim na buwan pagkatapos ng petsa ng iyong pagpasok. Ang isang travel visa ay maaaring ilapat lamang kapag ang pasaporte ng isang indibidwal ay nag-expire nang hindi mas maaga kaysa sa anim na buwan bago ang nakaplanong petsa ng pagdating. Pakitandaan, gayunpaman, na para sa mas tiyak na mga detalye na may kaugnayan sa iyong kaso sa partikular na pakikipag-ugnayan ay dapat gawin sa iyong lokal na Turkish Embassy.

Ano ang Turkey e-Visa, isa o maramihang input?

Depende kung isa kang uri ng entry para sa Turkish e-Visa o ang uri ng entry na kinakailangan para sa iyong partikular na bansa. Tingnan ang aming web para sa impormasyon sa isang naaangkop na uri ng entry para sa iyong bansa.

Kwalipikado ba akong makuha ang visa na ito kung ang aking dahilan sa pagbisita sa Turkey ay archaeological research?

Hindi, tourism visa lang. Kinakailangan kang kumuha ng permit mula sa mga awtoridad ng Turkey bago pumasok sa bansa kung balak mong magsagawa ng pananaliksik o magtrabaho sa alinman sa mga archaeological site sa loob ng bansa.

Ano ang pinakamahusay na paraan ng pagpapahaba ng aking pananatili sa bansang ito?

Kapag nasa loob na ng Turkey, ang tamang proseso ng aplikasyon ay ang maghain ng permit sa paninirahan sa alinmang malapit na istasyon ng pulisya. Ang pag-overstay sa iyong Turkey visa ay maaaring makaakit ng mabigat na multa o kahit na maalis sa bansa sa pamamagitan ng pagbabawal o pagpapadeport.